מחקר בנושא טיפול בלייזר

וולוודיניה הינה הפרעה מורכבת וקשה לטיפול המלווה בכאבים בדרגות עצמה שונות. טכנולוגיית לייזר נמוך העצמה (LLLT) הינה טכנולוגיה רפואית פורצת דרך המיושמת לטיפול בכאב.

המחקר בוצע עם חלוקה בצורה רנדומלית לשתי קבוצות – קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת שקיבלה טיפול דמה (פלצבו).
המחקר עצמו היה כפול סמיות כלומר אף אחד מהצדדים לא ידע האם הטיפול שייך לקבוצת המחקר או לקבוצת הביקורת.
מטרת המחקר הייתה לבדוק את יעילותו של טיפול באמצעות לייזר נמוך עצמה בוולוודיניה.
במהלך המחקר טופלו 34 מטופלות הסובלות מוולוודניה. 18 מטופלות טופלו באמצעות לייזר נמוך עצמה ו- 16 מטופלות טופלו בפלצבו. סדרת הטיפולים בכל מטופלת כללה 10 טיפולים ונערכה פעמיים בשבוע למשך שישה שבועות.

מספר מדדים קליניים נבדקו במהלך סדרת הטיפולים:

  • דיווח מילולי של המטופלות
  • בדיקת עצמת הכאב באמצעות מקלון ובעזרת סולם VAS להערכת כאב (סולם ערכים מ-1 ועד 10 להערכת עצמת הכאב)
  • בדיקה באמצעות טמפון
  • עריכת יומן כאב ומילוי שאלון איכות חיים להערכת עצמת כאבים יומיומית ופרמטרים שונים להערכת תפקוד מיני

הקבוצות היו ברות השוואה מבחינה דמוגרפית ומאפיינים קליניים.
78% מהמטופלות דיווחו על שיפור בעקבות הטיפול בלייזר נמוך העצמה לעומת 44% מהמטופלות בקבוצת הפלצבו.
מסקנות המחקר היו כי טיפול בלייזר נמוך עצמה מפחית את הסימפטומים של וולוודיניה בצורה יעילה ובטוחה.